عنوان : شیوه نامه تخصیص یارانه تجاری سازی فناوری به قراردادهای فروش و سرمایه گذاری
کد خبر : ۸۱۸۴
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ 
ساعت : ۱۲:۹:۳۹

امتیاز :  ۲.۵۰ |  مجموع :  ۲


 شیوه نامه تخصیص یارانه تجاری سازی فناوری به قراردادهای فروش و سرمایه گذاری در نمایشگااه دستاوردهای هفته ملی پژوهش و فناوری جهت بهره گیری متقاضیان ، پیوست می باشد.بازگشت      فايل الحاقي      چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0