عنوان : برگزاری كارگاه آموزشی مراحل تجاری سازی
کد خبر : ۸۰۸۴
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ 
ساعت : ۱۴:۵:۵۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰


کارگاه آموزشی " آشنایی با مراحل تجاری سازی محصولات ایده محور " در روز دوشنبه مورخ 97/07/23 با  شرکت مدیران و کارشناسان شرکت ها و هسته های فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه صنعت نفت ، توسط آقای دکتر زمان زاده ارائه گردید. در این جلسه ابتدا نسبت به معرفی و تشریح مراحل پنجگانه تجاری سازی محصول ایده محور اقدام شد و سپس مشکلات و  موانع  شرکت ها و هسته های فناور در این خصوص مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 


بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0