عنوان : تصویب ورود 2 شركت و هسته فناور به دوره های پیش رشد و رشد مركز رشد دانشگاه صنعت نفت
کد خبر : ۷۹۵۴
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ 
ساعت : ۱۲:۵۰:۳۱

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

در دوازدهمین جلسه کمیته استقرار پارک علم و فناوری خوزستان نسبت به بررسی طرح کسب و کار (BP ) شرکت بنیان صنعت نوتاش به مدیریت آقای هاشم روحی جهت ورود به دوره رشد اقدام و پس از دفاعیات نامبرده ، با ورود وی به دوره رشد موافقت شد. همچنین طرح پیشنهادی آقای احسان فرهادی جهت ورود به دوره رشد مقدماتی و استقرار در مرکز رشد دانشگاه صنعت نفت به تصویب اعضای کمیته رسید.

د .


بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0