عنوان : راه اندازی اتاق هم اندیشی مشترك در مركز رشد دانشگاه صنعت نفت
کد خبر : ۸۴۳۸
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ 
ساعت : ۹:۵۸:۳

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۱

به منظور استفاده شرکت های مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور نفت و گاز -  دانشگاه صنعت نفت از تجارب و ظرفیت های یکدیگر و همچنین آسیب شناسی جهت پیشگیری از تکرار پاره ای رخدادهای اشتباه در چرخه تبدیل ایده به فناوری  و تجاری سازی و بازاریابی محصول ، این مرکز مبادرت به راه اندازی اتاق هم اندیشی مشترک بین شرکت ها و هسته های فناور خود نموده است. نخستین جلسه مشترک در روز چهارشنبه مورخ 97/12/22 از ساعت 15 لغایت 16/30 در سالن اجتماعات مرکز برگزار خواهد گردید.بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0